Προπτυχιακά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2015-16

Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρεται και στα 2 εξάμηνα σπουδών. Αφορά την παρουσίαση λογισμικών και ηλεκτρονικών περιβαλλόντων για την σχεδίαση και ανάπτυξη σεναρίων διδασκαλίας καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Τα λογισμικά αυτά υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με βάση τη σχεδίαση ροών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος σχεδίασης παρέχοντας του ταυτόχρονα πολλαπλές και υψηλού επιπέδου δυνατότητες. Εν συνεχεία, το μάθημα θα επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να σχεδιάσουν τα σενάρια τους για την πρακτική άσκηση, μέσα από hands-on-training δραστηριότητες στο εργαστήριο. Τέλος, το μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες των ηλεκτρονικών κοινοτήτων ως μέσα στήριξης της στοχαστικής πρακτικής. Το μάθημα ανήκει στην λίστα μαθημάτων που οδηγούν στην έκδοση Βεβαίωσης Γνώσης Πληροφορικής.

Το σεμιναριακό μάθημα είναι πραγματοποιείται στο εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευσης» κάθε Τρίτη στις 11:00-14:00

Λοΐζος Σοφός