Σκοπός των εισαγωγικών αυτών μαθημάτων είναι να εξοικειώσουν τον φοιτητή με μερικές από τις σημαντικότερες θεωρητικές έννοιες και τα εμπειρικά πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας. Εξετάζονται ζητήματα όπως: η σχέση γλώσσας και ομιλίας, τα γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, η θέση της γλωσσολογίας ανάμεσα στις επιστήμες, ο βιολογικός χαρακτήρας της γλώσσας. Τέλος, επιχειρείται εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά των επίπεδων ανάλυσης της γλώσσας (Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία).