Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στην μετανάστευση και στην εκπαίδευση, αλλά και στις παραγόμενες κοινωνικές ανισότητες και σε ποιο βαθμό αυτές αποτελούν απειλεί για την κοινωνική συνοχή ή, όπως υποστηρίζει ο Zygmunt Bauman, «παράπλευρες απώλειες» στην προσπάθεια διατήρησης της. Κεντρικοί άξονες του μαθήματος αποτελούν επιστημονικές προσεγγίσεις της κοινωνικής συνοχής, της μετανάστευσης και της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της τοπικότητας των κοινωνιών. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες του μαθήματος, όπως η κοινωνική συνοχή, οι κοινωνικές ανισότητες.