Καλωσορίσατε στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εμπλουτίζουμε έτσι και προσφέρουμε σε όλους και όλες Σύγχρονες Σπουδές στην Κοιτίδα της Γνώσης!

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Επιστημονική Υπεύθυνη Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Ηλεκτρονικό μάθημα για την εξοικείωση των χρηστών με το Σύστημα

(Για την πρόσβαση στο μάθημα επιλέξτε "Εγγραφή/Enroll me" κάτω από τον τίτλο "Αυτο-εγγραφή (Μαθήτής) / Self enrollment (Student)")