Σύμφωνα με τους ερευνητές η εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τεχνολογίες αιχμής όπως, η κινητή μάθηση, τα σοβαρά παιχνίδια και η επαυξημένη πραγματικότητα είναι στο προσκήνιο και αυξάνεται η χρήση τους ολοένα και περισσότερο. Η κινητή μάθηση - m-learning (mobile learning), είναι κάθε μορφή μάθησης που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ασύρματες φορητές τεχνολογίες και πραγματοποιείται χωρίς ο εκπαιδευόμενος να χρειάζεται να βρίσκεται σε προκαθορισμένα σημεία. Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές (mobile) και ασύρματες (wireless) τεχνολογίες, όπως Wi-Fi, Bluetooth, multi-hop wireless LAN, GPS, GSM, GPRS, 3G και τα δορυφορικά συστήματα. Όταν η μάθηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών σε συνδυασμό με κινητές συσκευές όπως υπολογιστές laptop / notebook, tablets, personal digital assistants (PDAs), digital media players (ipod και ipod touches) και κινητά τηλέφωνα (συμβατικά ή smartphones), τότε μιλάμε για κινητή μάθηση.


Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι όλα όσα αφορούν την κινητή μάθηση και να είναι σε θέση να αξιοποιούν παιδαγωγικά κινητές συσκευές και εκπαιδευτικές εφαρμογές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για κινητές συσκευές που θα παρουσιαστούν αναλυτικά είναι για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Φυσική κ.ά.) και για όλα τα λειτουργικά των συσκευών (iOs και Android). Επίσης, θα αναλυθεί και η χρήση εφαρμογών δημιουργίας ψηφιακού, διαδραστικού, εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο, παρουσιάσεις, eBook, αφίσες, κουίζ κ.ά.). Ακόμη, θα γίνει επίδειξη χρήσης εκπαιδευτικών εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας.


Το πρόγραμμα αποτελείται από το θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρώτο αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου και την εισαγωγή των επιμορφούμενων στα βασικά χαρακτηριστικά της κινητής μάθησης. Στο δεύτερο μέρος, οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν στη χρήση ποικίλλων εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητές συσκευές για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στην δημιουργία ψηφιακού, διαδραστικού, εκπαιδευτικού υλικού.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση :
Ι. Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζει τι είναι η κινητή μάθηση, τα βασικά χαρακτηριστικά και τους τύπους της
• Να γνωρίζει τι είναι οι κινητές συσκευές και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει μία σχολική μονάδα για την αξιοποίηση της κινητής μάθησης στη σχολική πραγματικότητα.

ΙΙ. Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανός:
• Να μπορεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει διδασκαλίες με τη χρήση κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
• Να μπορεί να σχεδιάζει ένα εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο να εμπεριέχει τη χρήση ενός κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών

ΙΙΙ. Όσον αφορά στην ανάπτυξη θετικών στάσεων θα είναι σε θέση :
• Να υιοθετήσει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας
• Να υιοθετήσει θετική στάση απέναντι στη χρήση τεχνολογιών αιχμής