Χρησιμοποιήστε το κλειδί: distlearn για να εγγραφείτε στο μάθημα.

Το βοηθητικό αυτό μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εξής ενότητες:

1. Βασικές αρχές της online εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
2. Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και διαχείριση μαθήματος στο Moodle
3. Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
4. Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και οργάνωση των μαθησιακών πόρων και δραστηριοτήτων στο Moodle
5. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων αξιολόγησης στο Moodle και αναφορές
6. Λοιπές πληροφορίες

Το υλικό που έχει αναρτηθεί περιλαμβάνει κείμενα από το έργο της Πολυνησιωτικότητας, το Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό για Εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το ΙΕΠ, πληροφοριακό υλικό από το Διαδίκτυο και ένα σύνολο οδηγών χρήσης της πλατφόρμας Moodle.

Για την ανάπτυξη του μαθήματος στο Moodle συνεισέφεραν οι:
Απόστολος Κώστας, Νίκος Ταψής, Γιώργος Κρητικός, Θεολόγος Τσιγάρος, Βασίλης Παράσχου