Δημιουργία μαθήματος για ανίχνευση λογοκλοπής σε project που παραδίδονται

Σκοπός του μαθήματος της Διπλωματικής Εργασίας στο Moodle είναι η οργάνωση της διαδικασίας παράδοσης και ελέγχου των διπλωματικών εργασιών.